Ajurvéda

Co je to Ajurvéda

Ajurvédské učení je chápat svůj život, protože život se opírá o základy vazby našeho myšlení, našeho bytí a našeho vztahu ke světu.

  • Ajurvéda je věda o životě a život zde má mnoho aspektů přesahujících čistě tělesné funkce
  • Ajurvéda jako ucelená disciplína přináší celkový pohled na život a léčení chorob či nemocí je v tomto ohledu jen dílčí oblastí
Ajurvéda

Ajurvédské učení

  • je o vědění a znalosti přírodních zákonů
  • je o využití přírody a přírodních zákonů na úrovni výživné (strava), léčebné (léky), zkrášlující (kosmetika), duševní (psychika) a duchovní (vyzrálost, charakter)
  • je o harmonii mezi člověkem, přírodou a vesmírem
Ajurvéda

Původ Ajurvédy

Ajur = život
Véda = vědění, moudrost

Někteří historikové jsou toho názoru, že védy jsou dílem Árjů, kteří přišli do Indie z východní Evropy a Malé Asie okolo roku 2000 př. Kr. a podrobili si národy v povodí řeky Indu. Proti tomu však mluví skutečnost, že Árjové byli pasteveckou populací a stěží mohli nabýt takového mistrovství v ovládání jazyka, aby dokázali krátce po podrobení národů v povodí Indu psát tak působivým slohem o různých oblastech lidského vědění. Ostatně až do objevení protoindické civilizace v povodí Indu jen asi před 70 lety se věřilo, že Árjové po svém vpádu do Indie narazili jen na primitivní kmeny. Nejnovější výzkumy protoindické civilizace prokázaly, že její vývoj nejen překročil daleko, ale že existuje jistá kulturní kontinuita sahající od protoindické civilizace až do dnešní Indie. Proto je těžké vyslovit definitivní soud o tom, zda védské vědění souvisí s protoindickou civilizací, nebo zda byly védy sepsány později. Pokud by se dokázalo, že jsou dílem civilizací z povodí Indu, byly by védy až 5000 let staré.PRVNÍ PRIORITOU ŽIVOTA JE ŽIVOT SÁM

Ajurvédské umění neznamená v zásadě nic jiného, než vzít dlouhodobě život do vlastních rukou a udělat ze své existence na této planetě to nejlepší. Všichni víme, že tu nebudeme žít věčně. Co se narodilo, musí také zemřít. Účelem ajurvédského způsobu života není zabránit smrti, ale prožít život příjemně.

Cílem Ajurvédy je uvědomit si, že každý z nás odpovídá za své zdraví, a tudíž každý z nás musí pozorně sledovat vše, co se týká našeho života. Takovým způsobem se naučíme vidět více než obvykle, takže budeme umět nemoci, problémy a předčasné stárnutí zneškodnit dříve, než se rozvinou.

Ajurvédský diagram základů Ajurvédy

Moudrý způsob života - priorita číslo jedna

Rozumný člověk jasné mysli, v normálním rozpoložení svých sil a schopností, jenž usiluje o to, aby se mu v tomto i v příštím životě dařilo dobře, by měl sledovat tři cíle:

  • touhu žít
  • snahu žít v dostatku
  • úsilí poznat i jiný svět (spiritualita)

Touha žít, touha po životě, pud sebezáchovy, by měl být základní prioritou, protože zemřeme-li, stěží dosáhneme ostatních cílů, a tím i sebezdokonalení.

Druhou prioritou je snaha žít v dostatku, rozumíme tím snahu dosáhnout přiměřeného blahobytu. Není nic žalostnějšího než dlouhý život v nuzných podmínkách.

Po splnění obou těchto priorit by měla následovat spirituální cesta s cílem poznat skutečnost ležící za hranicemi našeho smyslového poznání.

Z pohledu Ajurvédy nazýváme TARANI TERAPIETM jako účinný komplex, který startuje systém TĚLO-DUCH.

Co to znamená? Organismus vkmitá zpět do své přirozené rovnováhy a znovu nastolí celistvost vědění. To vede k enormnímu zvýšení pocitu pohody.

Po AJURVÉDSKÉ TERAPII TARANITM hlásí všichni klienti, že se cítí lehčí, živější, citlivější, jsou více nadšeni a mají radost ze života. A v neposlední řadě jejich pleť a celé tělo září zdravím. Upravují se nedostatky a problémy se přirozeně odstraňují.

TaraniTM značka spojuje kvalitu ruční výroby čistě přírodních produktů s nadřazeným účinkem. Díky ajurvédskému systému, který je zakotven v každém Tarani produktu, oproti běžným přírodním kosmetickým značkám, nabízí ucelený, tisíce let odzkoušený program, který opravdu funguje na cokoli.

Tarani produkty jsou vyráběny dle ajurvédských principů a mají v sobě informaci, která dokáže obnovit chaos na pořádek.